Ilustrasaun Karate-do. Imajen/Espesiál

DILI, 24 juñu 2021 (TATOLI) – Sekretáriu Jerál Federasaun Karate-do Timor-Leste (FKTL), Antonio Carlos de Araújo, hateten  60% atleta Karate-do iha Munisípiu Dili simu ona vasina.

Hosi porsentu ne’ebé iha balu kompleta ona (doze dahuluk ho daruak) no balun foin mak iha doze dahuluk.

“Ami seidauk simu relatóriu hosi munisípiu-sira, maibé iha Dili akompaña kada loron atleta 60% mak simu ona vasina,” António Carlos de Araújo  hateten ba Agência Tatoli iha Jináziu Dili, kinta ne’e.

Atleta ne’ebé mak rejistu iha FKTL iha Timor -Leste hamutuk 2374. Nune’e nia husu ba atleta hotu hakarak treinu hodi prepara ba jogu  Vietname Sea Games, novembru 2021 tenke vasina atu bele hala’o treinamentu.

Jornalista       : Hortencio Sanchez

Editór             : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here