Membru Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023 Foto hamutuk hafoin halao sesaun primeira plenaria dahuluk iha edifisiu Parlamentu Nasional 13 Juinu 2018. FOTO TATOLI
Membru deputadu sira wainhira partisipa iha primeira plenaria legislatura Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023. Dili 13 Juinu 2018.FOTO TATOLI
Membru Deputadu Parlamentu Nasional Perodu 2018-2023 wainhira halao votasaun ba presidenti Parlamentu iha edifisiu Parlamentu Nasional 13 de Juinu 2018.FOTO TATOLI
Membru Deputadu Parlamentu Nasional Perodu 2018-2023 wainhira halao votasaun ba presidenti Parlamentu iha edifisiu Parlamentu Nasional 13 de Juinu 2018.FOTO TATOLI
Membru Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023 halao hela juramentu hafoin hahu plenaria dahuluk.FOTO TATOLI
Membru deputadu Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023 wainhira halao votasaun ba Presidenti Parlamentu Nasional hodi lidera meja. Dili 13 Juinu 2018.FOTO TATOLI
Membru deputadu sira wainhira partisipa iha primeira plenaria legislatura Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023. Dili 13 Juinu 2018.FOTO TATOLI
Nee mak kontagen de votus hafoin halao prosesu Primeia Plenaria Legislatura no juramentu ba membru Parlamentu Nasional depois halao eleisaun ba Presidenti Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023.FOTO TATOLI
Membru deputadu Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023 kaer liman ho Arao Noe de Jesus hafoin eleitu nudar Presidenti Parlamentu Nasional hodi lidera meja. Dili 13 Juinu 2018.FOTO TATOLI
Membru deputadu Parlamentu Nasional Periodu 2018-2023 kaer liman ho Arao Noe de Jesus hafoin eleitu nudar Presidenti Parlamentu Nasional hodi lidera meja. Dili 13 Juinu 2018.FOTO TATOLI

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here