26.6 C
DILI TIMOR LESTE
16/07/2018
Tags Vise Prezidente Parlamentu Nasional

Tag: Vise Prezidente Parlamentu Nasional

FRETILIN Hakarak CNRT-PLP iha Meza PN

DILI, (TATOLI) – Xefe bankada partidu Frente Revolusionariu Timor-Leste Indepèndente (FRETILIN), Francisco Miranda Branco hateten ninia parte sei altera rejimentu Parlamentu Nasionál hodi involve...

PD-KHUNTO Okupa Kargu Vise Prezidente PN

DILI, (TATOLI) – Deputadu hosi bankada Partidu Demokrátiku (PD) ho Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan (KHUNTO), ohin, eleitu nu'udar Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (PN)...