26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags Truck sei selu 50 Cent enkunatu motorizada sei selu 10 Cent.

Tag: truck sei selu 50 Cent enkunatu motorizada sei selu 10 Cent.

Governu La Responsabiliza Sasan Lakon Iha Zona Estasionamentu

DILI, (TATOLI) - Kuandu motor, helem, kareta no sasan ne’ebé lakon iha laran, wainhira estasiona iha fatin estasionamentu urbana, Governu sei la responsabiliza maibé...