26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/10/2018
Tags Tinan UNTL ba dala 17

Tag: Tinan UNTL ba dala 17

UNTL Sei Komemora Tinan ho Atividade Arte

DILI, (TATOLI) - Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) sei selebra ninia tinan ba dala 17 iha loron 17 fulan-novembru ho atividade arte, kultura, desportu inklui...