26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags Teki Lemorai

Tag: Teki Lemorai

“Lia-fuan Ne’e Kontinua Moris”

DILI, (TATOLI) – Korazem (firme ho ispíritu atu hasoru situasaun emosionál ou moralmente difísil), matenek mobiliza joven, hanesan mós aspirante, sempre loke Bíblia (textu...