29.9 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2017
Tags Taxa Partisipasaun

Tag: Taxa Partisipasaun

Estadu Sei Buka Solusaun ba Menus Partisipasaun iha Eleisaun

DILI, (TATOLI) – Órgaun Estadu hanesan Prezidente Repúblika, Legislativu no Ezekutivu sei buka solusaun ba taxa partisipasaun eleitór iha eleisaun prezidensiál foin lalais ne’e. "Tinan...