VARANDA Tags Tane Konsumidór

Tag: Tane Konsumidór

POPULAR

SEKoop planeia hadi’a mákina produsaun hosi MOKATIL iha Aileu

AILEU, 13 setembru 2021 (TATOLI)--Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop) planeia atu koopera ho sentru formasaun Don Bosco, hodi halo manutensaun ba mákina produsaun Movimentu Kamponeza...

Deputada Maria Angelina sei prezide abertura sesaun lejizlativa foun

DILI, 13 setembru 2021 (TATOLI)–Prezidente Parlamentu Nasionál Ein-Ezersísiu atuál Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputada Maria Angelina Lopes Sarmento, sei prezide sesaun lejizlativa foun iha 15...

2022, MEJD sei reabilita eskola lima iha Covalima

COVALIMA, 14 setembru 2021 (TATOLI) - Diretór Servisu Edukasaun Munisípiu Covalima, Edmundo Pereira, hateten iha tinan 2022, Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) sei...

MAP Viqueque kolleta liis ektare haat iha Uagia

VIQUEQUE, 14 setembru 2021 (TATOLI)—Ministériu Agrikultura no Peska (MAP), Liu hosi Diresaun Munisipál Viqueque ho Autoridade munisípiu kolleta liis ektare haat, hosi grupu Irameli,...