27.8 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2017
Tags Sub-Setór Agrikultura

Tag: Sub-Setór Agrikultura

Sub-Setór Agrikultura Presiza Hetan Atensaun

DILI, (TATOLI) - Governu Konstitusionál Dahituk tenke tau atensaun ba setór agrikultura tanba nia sai hanesan baze ekonomia no kuaze populasaun Timor-Leste porsentu 80 moris...