26.6 C
DILI TIMOR LESTE
16/10/2018
Tags Sesaun Solene Parlamentu Nasional

Tag: Sesaun Solene Parlamentu Nasional

Prezidente Lú Olo Haksolok ho Partisipasaun Feto iha PN

DILI, (TATOLI) - Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo haksolok ho partisipasaun feto iha Parlamentu Nasionál (PN) tuir quota ne'ebé determina ona. "Ho laran haksolok tebes...