VARANDA Tags Senáriu otimista

Tag: senáriu otimista

POPULAR

Ponta Leste sei lansa presaun hasoru SLB

DILI, 03 dezembru 2021 (TATOLI)– Treinadór prinsipál AS Ponta Leste, Francisco de Araujo,  hateten, sira sei halo jogu presaun makas hasoru AD SLB Laulara...

FDCH fó ona bolsa estudu ba timor-oan 6.401 durante tinan-sia

DILI, 30 novembru 2021 (TATOLI)—Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Humanu (FDCH) durante tinan-sia nia laran, hahú 2011 to’o 2020, fó ona bolsa estudu ba timor-oan hamutuk...

CJMB distribui ona fundu jogu komunitáriu iha Bobonaro

BOBONARO, 02 dezembru 2021 (TATOLI) – Sentru Juventude Munisípiu Bobonaro (CJMB, sigla portugés) kinta ne’e, distribui fundu hosi Sektretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD)...

Arte Moris rejeita armazen Bebora tanba la sufisiente hala’o atividade

DILI, 02 dezembru 2021 (TATOLI)—Prezidente Asosiasaun Arte Moris, Iliwato Dana Bere, hateten nia parte rejeita muda ba armajen Bebora, tanba konsidera la sufisiente atu...