26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2018
Tags Selebra Loron Sabalae nia Mate

Tag: Selebra Loron Sabalae nia Mate

Istória mak Dignifika Eroi Sira nian Luta

DILI, (TATOLI) – Padre Juvito Araújo hatete istória mak bele dignifika eroi sira ne’ebé mate no lakon ba prosesu ukun rasik-án. "Diverjénsia (hanoin la-hanesan) bele...