26.6 C
DILI TIMOR LESTE
13/12/2018
Tags Sekretáriu Jerál ONU

Tag: Sekretáriu Jerál ONU

Nasaun 193 Selebra Loron Mundiál ONU

DILI, (TATOLI) - Nasaun hamutuk 193 inklui Timor-Leste (TL) ne'ebé  adere ba Organizasaun Nasaun Unida (ONU) selebra loron mundiál ONU. Organizasaun ne'e estabelese iha Estadus Unidus...