26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags RENETIL

Tag: RENETIL

PR-RENETIL Diskute Situasaun Polítika Rai Laran

DILI, (TATOLI) - Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo ho Organizasaun RENETIL (Rezisténsia Nasionál Estudante Timor-Leste) hasoru malu hodi diskute situasaun polítika iha...