VARANDA Tags Rekolla taxa

Tag: Rekolla taxa

POPULAR

PN hato’o votu kongratulasaun ba loron restaurasaun indepedensia 20 maiu

DILI, 16 maiu 2022 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN), hato’o votu kongratulasaun (númeru 13/2022) ba loron restaurasaun indepedensia 20 maiu ho rezultadu votasaun a-favór 58 kontra no abstensaun...

Veteranu Lautém haruka karta ba MJ estabelese “Bairro dos Veterano”

DILI, 11 maiu 2022 (TATOLI)–Ministru Asuntu Kombatenete Libertasaun Nasionál (MAKLN), Júlio da Costa “Meta Malik”, hateten veteranu 20-24na’ iha Lautém haruka karta pedidu ba...

Terra Propriedade Viqueque rekolla taxa arrendamentu $13.671

VIQUEQUE, 13 maiu 2022 (TATOLI)—Terra Propriedade munisípiu Viqueque konsege rekolla taxa hosi arrendamentu hamutuk $13.671 ba kofre Estadu, hahú hosi janeiru to’o maiu 2022. Diretór...

Empreza Caicasa ho inisiativa rasik aterru ponte Beaço Viqueque

VIQUEQUE, 13 maiu 2022 (TATOLI)—Daudaun ne’e empreza lokál ho inisiativa rasik normaliza ona ponte Beaço, diresaun Viqueque vila liga ba postu administrativu Uatulari no...