26.6 C
DILI TIMOR LESTE
18/10/2018
Tags Rede Feto

Tag: Rede Feto

Lú Olo Rona Opiniaun Hosi Organizasaun Feto

DILI, (TATOLI) - Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo,  ohin hala’o diálogu ho feto sira husi organizasaun rede feto hodi buka solusaun ba situasaun...