26.1 C
DILI TIMOR LESTE
28/06/2017
Tags Protesaun ba Labarik

Tag: Protesaun ba Labarik

Área Haat Maka Importante Iha Planu Asaun Nasionál ba Labarik

DILI, (TATOLI) - Komisária komisaun nasionál ba direitu labarik, Maria Barreto hateten área importante haat hanesan asesu ba edukasaun, saúde,  partisipasaun no protesaun tuir planu...