26.6 C
DILI TIMOR LESTE
15/12/2017
Tags Prosedimentu Ketan Tasik

Tag: Prosedimentu Ketan Tasik

TL-Austrália Kontinua Diskute Prosedimentu Ketan Tasik

DILI, (TATOLI) – Delegasaun Timor-Leste (TL) no Austrália realiza enkontru konfidensiál ho komisaun konsiliasaun iha Washington, DC husi loron 26 to’o 31 fulan-marsu 2017...