26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2018
Tags Proposta Orsamentu Retifikativu

Tag: Proposta Orsamentu Retifikativu

Semana Oin, Governu Aprejenta Orsamentu Retifikativu 

DILI, (TATOLI) - Primeiru Ministru, Marí Bin Amude Alkatiri, hateten governu sei aprejenta proposta orsamentu retifikativu ba Parlamentu Nasionál hodi halo diskusaun iha semana...

MF Aprezenta Orsamentu Retifikativu

DILI, (TATOLI) – Tékniku sira hosi Ministériu Finansa (FM) ohin aprezenta orsamentu retifikativu iha reuniaun Konsellu Ministru (KM). "Pontu prinsipál ne’ebé ohin ko'alia iha Konsellu...

Governu Sei Aprejenta Orsamentu Retifikativu

DILI, (TATOLI) - Primeiru Ministru, Marí Alkatiri hateten sei aprejenta programa no orsamentu retifikativu ba Parlamentu Nasionál hafoin kompleta estrutura governu da-hituk iha semana...