26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/01/2018
Tags Promove Pas

Tag: Promove Pas

Peace Boat Cruise Sei Vizita Timor-Leste

JAPAUN, (TATOLI) - Iha tinan ida ne’e ró Peace Boat ne’ebé tula turista hamutuk 1000 sai husi Japan hodi hala’o nia paseiu bá rai...