26.6 C
DILI TIMOR LESTE
14/12/2018
Tags Promove Liberdade iha Rejiaun Azia-Pasifiku

Tag: Promove Liberdade iha Rejiaun Azia-Pasifiku

KI Ázia-Pasifíka Asina Deklarasaun Hodi Promove Liberdade Imprensa

DILI, (TATOLI) – Konsellu Imprensa (KI) Timor-Leste hamutuk ho KI hosi Ázia no Pasifíka asina deklarasaun ho naran Dili, ohin iha Delta Nova hodi...