26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/01/2018
Tags Profesor Voluntariu

Tag: Profesor Voluntariu

ME Rezolve ona Kazu Profesór Greve

DILI, (TATOLI) - Ministériu Edukasaun (ME) rezolve ona kazu profesór voluntáriu sira greve bainhira ezame trimestre primeiru ne’ebé hala’o iha segunda (3/4) hodi rezulta...