26.6 C
DILI TIMOR LESTE
18/10/2018
Tags Produtu Infrasaun

Tag: Produtu Infrasaun

AIFAESA Halo Destruisaun ba Produtu Infrasaun

TIBAR, (TATOLI) - Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár (AIFAESA) hala’o destruisaun dahuluk ba produtu infrasaun hamutuk 13.127 ne’ebé apreende (foti)...