VARANDA Tags Prioridade 2021

Tag: Prioridade 2021

POPULAR

Pasiente sira hahú halo kontribuisaun ba Klínika Bairru-Pité

DILI,13 marsu 2022 (TATOLI) — Diretór Ezekutivu Klínika Bairru-Pité, Inácio dos Santos informa, pasiente sira hahú halo  kontribuisaun $1 dolar liuhosi rejistrasaun naran. “Ita hahú...

Jogu sub-23 iha Maliana, Soboai tebe-sai Focadioma hosi grupu B

BOBONARO, 17 maiu 2022 (TATOLI) – Ekipa jogadór hosi klubu Soboai susesu tebe-sai ekipa Focadioma hosi grupu B ho rezultadu 2-1 iha kompetisaun jogu...

Loron internasionál família: Inan-aman sai modelu ba oan sira

Família sai pontu determinante ida ba sosiedade nia moris. Família ne’ebé di’ak sei forma sosiedade ne’ebé di’ak. Tanba ne’e, família tenke sai eskola dahuluk...

Timor Port hahú deskarga ekipamentu pezadu iha Portu Baía Tibar

LIQUIÇÁ, 16 maiu 2022 (TATOLI)—Konsesionáriu projetu Parseria Públiku-Privada (PPP) Portu Baía Tibar, empreza Timor Port S.A, segunda ne’e, hahú halo deskargamentu ba ekipamentu pezadu...