VARANDA Tags Prezidente Republika

Tag: Prezidente Republika

POPULAR

EAU Deside Adia Espozisaun Dubai ba 2021

DILI, 05 juñu 2020 (TATOLI) - Governu Emiradu Árabe Unidu (EAU) deside adia espozisaun, ne’ebé tuir oráriu eventu mundiál ne’e sei realiza iha outubru...

Autoridade RAEOA Sei Prepara Edifísiu ba Servisu Migrasaun

OE-CUSSE, 02 juñu 2020 (TATOLI)--Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oecusse Ambenu no Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu Timor-Leste (RAEOA-ZEESM-TL), José Luís Guterres "Lugu", hateten...

Governu Fiksa DOT ba Juñu Millaun $122,3 Inklui Pagamentu Empréstimu

DILI, 03 juñu 2020 (TATOLI) - Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM) aprova projetu deliberasaun ne'ebé aprezenta hosi Ministru Finansa, Fernando Hanjam, hodi fiksa...

Arkedioseze Díli Apoia Família 7.000-Resin Durante Situasaun COVID-19

DILI, 05 juñu 2020 (TATOLI)--Koordenadór Ekipa Pastorál COVID-19 Arkedioseze Metropolitna Dili, atuál Reitór Semináriu Nossa Senhora de Fátima Balide, Pe. Angelo Salsinha, informa ekipa...