26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags Prezidente Partidu Libertasaun Populár (PLP)

Tag: Prezidente Partidu Libertasaun Populár (PLP)

Taur Konsidera Polítika Rai Laran Buat Ki’ik

DILI, (TATOLI) - Prezidente Partidu Libertasaun Populár (PLP), Taur Matan Ruak, konsidera katak problema polítika ne'ebé oras ne'e akontese iha rai laran ne'e buat...