26.6 C
DILI TIMOR LESTE
13/12/2018
Tags Prezidente GMPTL

Tag: Prezidente GMPTL

Ema Barak Antuziasmu Lé Konstituisaun iha Espozisaun PN

DILI, (TATOLI) – Grupu Feto Parlamentár Timor-Leste (GMPTL-sigla portugés) taka espozisaun ba selebrasaun tinan 10 iha Parlamentu Nasionál. Hosi enseramentu ne'e hatudu ema barak vízita...