26.6 C
DILI TIMOR LESTE
26/09/2018
Tags Pouzada Tutuala

Tag: Pouzada Tutuala

Tutuala Ho Ótel Pouzada Presiza Kondisaun

TUTUALA, (TATOLI) - Ótel Pouzada ne'ebé pertense iha postu administrativu Tutuala, munisípiu Lautem presiza kondiasaun di'ak tanba plafon hahú a'at dadauk no animál sira...