26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/10/2018
Tags Portu Dili

Tag: Portu Dili

Timor-Leste Lakon Reseita Tanba Portu Ki’ik

DILI, (TATOLI) - Rafael Ribeiro, reprezentante Bolloré Transport and Logistic  iha Timor-Leste hatete Nasaun ne'e lakon reseita barak liu tanba kondisaun portu ne’ebé ladún fasilita...