26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/11/2017
Tags PN Komemora Semana Datoluk Lian Portugés

Tag: PN Komemora Semana Datoluk Lian Portugés

PN Komemora Semana Datoluk Lian Portugés no Konstituisaun RDTL

DILI, (TATOLI) - Parlamentu Nasionál (PN) komemora semana datoluk lian portugés no tinan 15 Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL) iha uma fukun, ohin. Prezidente PN,...