26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2018
Tags PM Rui Estadu iha responsabilidade ba sidadaun hotu iha eleisaun prezidensial

Tag: PM Rui Estadu iha responsabilidade ba sidadaun hotu iha eleisaun prezidensial

Eleisaun Lejislativa, Estadu Iha Responsabilidade Ba Sidadaun Hotu

Dili (TATOLI) - Primeiru Ministru, Rui Maria de Araujo hateten, servisu estadu iha responsabilidade hodi kria kondisaun hotu-hotu atu sidadaun bele ezerse direitu votu...