26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/10/2018
Tags Pezadu merkadoria hanesan Bus

Tag: pezadu merkadoria hanesan Bus

Governu La Responsabiliza Sasan Lakon Iha Zona Estasionamentu

DILI, (TATOLI) - Kuandu motor, helem, kareta no sasan ne’ebé lakon iha laran, wainhira estasiona iha fatin estasionamentu urbana, Governu sei la responsabiliza maibé...