VARANDA Tags Partidu KHUNTO

Tag: Partidu KHUNTO

POPULAR

SIKN sei sobu Illas Nosa Senhora de Assunção ne’ebé deskonfia rai...

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)--Ekipa Konjunta Servisu Investigasaun Kriminál Nasionál (SIKN), Polísia Militár (PM), Servisu Nasionál Intelijénsia (SNI) no Alfándega liuhusi Departamentu Antí-Fraude sei...

PN sei hasai imunidade ba Deputadu António da Conceição  

DILI, 20 janeiru 2020 (TATOLI)--Parlamentu Nasionál (PN) sei hasai imunidade ba Deputadu António da Conceição tanba paresér Komisaun A (Justisa no Konstitusionál) iha ona...

Screening masál, sei foti swab no tenke aprezenta BI-pasaporte

DILI, 23 janeiru 2021 (TATOLI)— Planu Governu nian liu hosi Ministériu Saúde (MS) atu halo screening masál, pesoál saúde sira sei foti swab, no...

TT koordena ho SEJD oferese internet gratuita ba juventude

DILI, 25 janeiru 2021 (TATOLI) – Operadór telekomunikasaun Timor Telecom (TT) koordena ona ho Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SJD) hodi instala internet gratuita...