VARANDA Tags Orsamentu milU$106 husi transferénsia públika

Tag: Orsamentu milU$106 husi transferénsia públika

POPULAR

Timor-Leste Susesu Luta Kontra COVID-19

DILI, 20 maiu 2020 (TATOLI) - Governu Timor-Leste liuhusi Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC-sigla Portugés), hato’o parabéns ba povu Timor-Leste tomak ne’ebé...

Governu Sei Deside Planu Re-Ativa Prosesu Aprendijazen ba Estudante

DILI, 21 maiu 2020 (TATOLI)-Ministra Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Dulce de Jesus Soares, tuir planu sesta (22/05/2020) sei halo enkontru ho liña ministeriál...

Idul Fitri Fó Espíritu Foun ba Musulmanu Atu Di’ak Liu Tan...

DILI, 24 maiu 2020 (TATOLI) –“Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa-Illaha wa allahu Akbar, Allahu Akbar...” Lia-kmo’ok ne’e sai husi altofalante Meskita AN-NUR...

Fórum VII Ázia Pasífiku: Nasaun Membru Hili Srilanka Lidera UNESCAP

DILI, 20 maiu 2020 (TATOLI) - Prezidénsia Organizasaun United Nation Economic And Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) no atuál Ministru Reforma Lejizlativa...