26.6 C
DILI TIMOR LESTE
17/12/2017
Tags Organizasaun Feto

Tag: Organizasaun Feto

Lú Olo Rona Opiniaun Hosi Organizasaun Feto

DILI, (TATOLI) - Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo,  ohin hala’o diálogu ho feto sira husi organizasaun rede feto hodi buka solusaun ba situasaun...