26.6 C
DILI TIMOR LESTE
26/09/2018
Tags NOP PNTL

Tag: NOP PNTL

PNTL Lansa NOP, Faustino Husu Komandante Sira Kumpri

DILI, (TATOLI)—Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) lansa tan Normas Organizasaun Prosedementu (NOP) nu’udar padraun ida atu orienta polísia munisípiu sira hala'o servisu iha ámbitu garante...