26.6 C
DILI TIMOR LESTE
19/10/2018
Tags Murak Rai Timor.SA

Tag: Murak Rai Timor.SA

Alterasaun Artigu Murak Rai Timór, SA Hetan ona Aprovasaun

DILI, (TATOLI) - Reuniaun Konsellu-Ministru nian ohin, revé fali artigu ida kona-ba Murak Rai Timor, SA no hetan ona aprovasaun, nune’e sei haruka fali ba...