29.9 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2017
Tags Murak Rai Timor.SA

Tag: Murak Rai Timor.SA

Alterasaun Artigu Murak Rai Timór, SA Hetan ona Aprovasaun

DILI, (TATOLI) - Reuniaun Konsellu-Ministru nian ohin, revé fali artigu ida kona-ba Murak Rai Timor, SA no hetan ona aprovasaun, nune’e sei haruka fali ba...