29.9 C
DILI TIMOR LESTE
24/10/2017
Tags Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL)

Tag: Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL)

MUTL La Konkorda ho Krime

DILI, (TATOLI) - Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) liuhosi ninia reprejentante afirma katak la konkorda ho krime ne'ebé akontese horseik. "Ami la konkorda ho kríme”, Atanasio Belo...

Estraga Karreta 12, MUTL Husu PNTL Investiga

DILI (TATOLI)—Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) husu ba Polísia Nasionál Timor Leste (PNTL) atu halo investigasaun profundu hodi identifika autór kriminozu ne’ebé mak infiltra iha...

MUTL Hato’o Petisaun ba Órgaun Soberanu

DILI, (TATOLI) - Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL), ohin, hato’o petisaun ba órgaun soberanu hanesan Parlamentu Nasionál (PN), Prezidente Repúblika (PR) no Tribunál Rekursu (TR) hodi...

MUTL Konsidera Alterasaun Lei Pensaun Vitalísia “Injustisa”

DILI, (TATOLI) - Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL), ohin liuhosi konferérensia imprensa iha kampus sentrál, Universidade Nasionál Timor Lorosa'e konsidera alterasaun lei pensaun mensál vitalísia nafatin husik...