VARANDA Tags MNEK

Tag: MNEK

POPULAR

CNE sei rekruta ofisiál monitorizasaun ba eleisaun prezidensiál 2022

DILI, 22 outubru 2021 (TATOLI)—Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE, sigla portugés) sei halo rekrutamentu ba ofisiál monitorizasaun ba eleisaun prezidensiál 2022, hodi halo servisu supervizaun...

COVID-19: pozitivu na’in-haat no kazu ativu 52

DILI, 26 outubru 2021 (TATOLI)- Sala Situasaun, Sentru Integradu Jesatun Krize (SIJK) relata kazu detaadu foun na’in-haat, rekuperadu haat no ativu 52.    “Kazu detetadu...

Programa UKL benefísia direta komunidade

BAUCAU, 27 outubru 2021 (TATOLI) – Xefe Suku Defa-Uassi, Postu Administrativu Baguia, munisípiu Baucau, Salustiano Ximenes Guterres agradese ba governu tanba implementasaun programa Uma...

DNIE sei hadi’a sala aula tolu eskola Duque de Caxias

DILI, 22 outubru 2021 (TATOLI)—Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) liuhosi Diresaun Nasionál Infraestrutura Edukativa (DNIE) prevee ona orsamentu $40.000 iha tinan ne’e hodi...