VARANDA Tags Ministru Longuinhos

Tag: Ministru Longuinhos

POPULAR

BTL, E.P identifika komunidade suku Camanasa-Suai Loro seidauk asesu bee-moos

COVALIMA, 22 juñu 2022 (TATOLI)–Ekipa Bee Timor-Leste Empreza Públiku (BTL, E.P) Covalima identifika komunidade iha suku Camanasa no Suai Loro, iha postu administrativu Suai Vila, munisípiu...

Tinan 2003-marsu 2022: Pasiente HIV/SIDA 288 mate

DILI, 20 juñu 2022 (TATOLI)—Prezidente Institutu Nasionál Kombate HIV-SIDA, I.P, Atanásio de Jesus, informa hosi tinan 2003 to'o marsu 2022 ne’e totál pasiente HIV-SIDA...

Tempu besik, Konsultór FIFA halo verifikasaun ba kampu FFTL

DILI, 20 juñu 2022 (TATOLI)– Prezidente Federasaun Futeból Timor-Leste (FFTL), Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo, informa, tempu besik konsultór hosi Federation International Football...

Administradór Ataúro: Rekursu umanu sufisiente atu jere munisípiu foun ne’e

ATAÚRO, 23 juñu 2022 (TATOLI)—Administradór Munisípiu Ataúro, Domingos Soares, hateten administrasaun iha rekursu sufisiente hodi bele jere munisípiu foun ne’e. Notísia Relevante: Administradór Ataúro fó prioridade ba...