VARANDA Tags Ministru Defeza nomós Ministru Interiór Interinu

Tag: Ministru Defeza nomós Ministru Interiór Interinu

POPULAR

Horta Preokupa Família Balun iha Metiaut Suru Rai hodi Fakar ba...

DILI, 14 fevereiru 2020 (TATOLI)-Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, iha ninia pájina Facebook, preokupa ho Família balun iha Suku Metiaut tanba uja ekipamentu...

FRETILIN Lakohi EA Sai Kultura Polítika Iha Timor-Leste

DILI, 18 fevereiru 2020 (TATOLI)—Sekretáriu Jerál Partidu Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN), Marí Alkatiri, hateten FRETILIN lakohi Eleisaun Antesipada (EA) sai kultura polítka iha...

Governu Portugal Fó Apoiu Tékniku Ba INSS-MSSI

DILI, 17 fevereiru 2020 (TATOLI)—Ministra Sosiál Solidaridade Inkluzaun (MSSI), Armanda Berta dos Santos hateten, Governu Timor-Leste (TL) halo kooperasaun ho Governu Portugal hodi fó...

Defisiente Noel “Hisik Kosar” Ho Fa’an Pulsa Eduka Oan no Alin...

DILI, 17 fevereiru 2020 (TATOLI)-Tuur no hein husi segundu ba minutu, oras ba oras. Tuur no hein husi tempu ba tempu la suspira, hafolin...