26.6 C
DILI TIMOR LESTE
16/08/2018
Tags Ministru Agrikultura no Peska

Tag: Ministru Agrikultura no Peska

MAP Lansa Ona Livru Produsaun Ai-Kameli

DILI, (TATOLI) - Ministru Agrikultura no Peska, Estanislau Aleixo da Silva, lansa ona livru kona-ba produsaun Ai-Kameli no Ospedeira iha Timor-Leste. Ministru Estanislau iha lia maklokek...

Tékniku MAP Avalia Hela Proposta Husi Kompañia

DILI, (TATOLI) - Tékniku Diresaun Jerál Peska, Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) daudaun ne’e haree no avalia hela proposta husi kompañia ne’ebé hakarak halo investimentu...