26.6 C
DILI TIMOR LESTE
27/06/2019
Tags Ministériu Turizmu (MT)

Tag: Ministériu Turizmu (MT)

United Picture Lansa Filme Domin A[R]MANDA

DÍLI, (TATOLI)-United Picture, empreza timoroan ida, lansa filmajen badak, AMANDA ho gravasaun iha Timor-Leste (TL) no autór sira mós timoroan sira. Baze ba filme...

USJTL Identifika Sítiu Turístiku Iha Munisípiu Dili Hamutuk 56

DILI, (TATOLI) - Unidade Sientista Jeolojia Timor-Leste (USJTL) identifika sítiu turístiku iha Autoridade munisipál Dili hamutuk 56, liuhusi atividade peskiza ne’ebé unidade ne’e halo no...