26.6 C
DILI TIMOR LESTE
14/12/2018
Tags Ministériu Solidariedade Sosiál (MSS)

Tag: Ministériu Solidariedade Sosiál (MSS)

KFP Disemina Rezultadu Sondajen ba MSS

DILI, (TATOLI) - Komisaun Funsaun Públika (KFP), disemina rezultadu sondajen persepasaun públiku kona-ba funsaun públika Timor-Leste (TL) ba funsionáriu Ministériu Solidariedade Sosiál (MSS) iha salaun...