26.6 C
DILI TIMOR LESTE
15/10/2018
Tags Membru Konsellu Estadu no Fiskalizasaun

Tag: Membru Konsellu Estadu no Fiskalizasaun

PN Halo Eleisaun ba Membru KE no KF-SNI

DILI (TATOLI) – Parlamentu Nasionál (PN) ohin, liuhusi eleisaun, hili ona membru Konsellu Estadu (KE) hamutuk nain lima no Konsellu Fiskalizasaun (KF) ba Servisu...