26.6 C
DILI TIMOR LESTE
17/11/2018
Tags Masakre Setembru

Tag: Masakre Setembru

Família vítima, oan kiak no feto faluk hanoin hikas Masakre Setembru...

(Reflesaun badak hosi sobrevivente hosi Masakre Igreja Suai no ativista pro justisa ba krime pasadu) 06 Setembru 2017 Ohin 6 Setembru 2017 kompleta ona tinan 18...