26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/10/2018
Tags MAKE ME STAR

Tag: MAKE ME STAR

Helena Ramiro Promove TL Liuhusi Moda

DÍLI (TATOLI) -  Dalan barak ba Roma, haktuir livru sagrada eskritura. Nune´e, atu halo Timor-Leste (TL) sai koñesidu, iha dalan barak Timoroan bele halo...