26.6 C
DILI TIMOR LESTE
14/12/2017
Tags Majór Jenerál Lere Anan Timur

Tag: Majór Jenerál Lere Anan Timur

CNRT-PLP Depende Ba Figura Xanana-Taur

DILI (TATOLI)- Majór Jenerál Lere Anan Timur observa katak, Partidu CNRT ho Partidu Libertasaun Popular (PLP), nu’udar partidu ida ne’ebé depende liu ba figura...