VARANDA Tags Lu-Olo

Tag: Lu-Olo

POPULAR

Embaixada EUA kada fulan selu arrendamentu $12.000 ba Estadu

DILI, 19 janeiru 2021 (TATOLI)--Sekretáriu Estadu Terra no Propriedade, Mário Ximenes, hateten Embaixada sira ne’ebé mak okupa rai Estadu kada fulan tenke selu arrendamentu,...

SEKOOP triste Kooperativa Kréditu Caibada la dezenvolve an

BAUCAU, 22 janeiru 2021 (TATOLI)--Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKOOP), Elizário Ferreira, hateten ninia parte sente triste tanba Kooperativa Kréditu Uniaun Fini Naroman Caibada harii kle'ur...

PN husu MEJD hamosu Lei regula farda ba Ensinu Primária-Sekundária

DILI, 19 janeiru 2020 (TATOLI)--Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasionál (PN), fó hanoin ba Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) atu hamosu lei...

MOP avalia ezekusaun OJE 2020 no prepara ezekuta OJE 2021

DILI, 18 janeiru  2021 (TATOLI)—Ministru Obra Públika, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires, no Vise Ministru Obra Públika, Nicolau Lino Freitas Belo, hamutuk ho...