26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/02/2019
Tags Loron Mundial ba Direitu Labarik

Tag: Loron Mundial ba Direitu Labarik

Área Haat Maka Importante Iha Planu Asaun Nasionál ba Labarik

DILI, (TATOLI) - Komisária komisaun nasionál ba direitu labarik, Maria Barreto hateten área importante haat hanesan asesu ba edukasaun, saúde,  partisipasaun no protesaun tuir planu...